ГІПАБІСАЛЬНІ ПОРОДИ

Розділ: 
[від гр. hypo – не повністю, abisos – бездонний] – загальна назва інтрузивних магматичних порід, що сформувалися на невеликих глибинах поблизу поверхні. За умовами залягання, складом і структурою Г.П. займають проміжне положення між глибинними (плутонічними, абісальними) і поверхневими (ефузивними, вулканічними) породами. Утворюють порівняно невеликі інтрузивні тіла (дайки, сили, штоки, неки та ін.). Переважаючі структури порід – середньо- і дрібнозернисті порфіровидні. Приклади: граніт-порфір, сієніт-порфір, габро-порфірит, лампрофір, кімберліт. Розповсюджені на платформах і в межах периферійних зон складчастих геосинклінальних поясів.