ГІЙОТ

[від прізвища амер. географа А. Гюйо (A. Guyot)] – те саме, що й гайот.

Див.: