ГІДРОТЕРМАЛЬНІ ПРОЦЕСИ

[від гр. hydor – вода, thermos – теплий] – див. процеси гідротермальні.