ГІДРОТЕРМАЛЬНИЙ

[від гр. hydor – вода, thermos – теплий] – пов’заний із гарячими водними розчинами (гідротермами), які утворилися при охолодженні і кристалізації магми. В результаті гідротермальних процесів із розчинів осаджуються мінерали і утворюються гірські породи. До типових гідротермальних мінералів належать кварц, каситерит, кіновар, антимоніт, галеніт, сфалерит, халькопірит, барит, флюорит, пірит та ін.