ГІДРОСЛЮДИ

Розділ: 
[від гр. hydor – вода + слюди] – групова назва глинистих мінералів (гідробіотит, гідромусковіт, гідрофлогопіт, іліт), які за структурою і складом подібні до слюд та хлориту, але збагачені H3O, OH, H2O. Утворюються в процесі вивітрювання та на останній стадії гідротермального вилуговування. За ступенем зв’язку з водою та своїми властивостями займають проміжне положення між каолінітом і монтморилонітом. Розміри частинок переважно близько 1 мкм. Твердість 2,5-3,0. Втрата води відбувається в діапазоні від 200С до 3500С. Мають здатність до набрякання. Є розповсюдженими теригенними і аутигенними мінералами морських та континентальних глинистих відкладів. Використовуються в керамічному і ливарному виробництві, для очищення і пом’якшення води тощо.