ГІДРОМІНЕРАЛЬНІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ

[від гр. hydor – вода, фр. mineral від давньолат. minera – руда] – див. корисні копалини гідромінеральні.