ГІДРОЛІЗ

[від гр. hydor – вода, lysis – розчинення] – геохімічний процес обміну іонами між мінералом та водним розчином, в результаті якого в поверхневих умовах відбувається вивітрювання (руйнування) мінералу (породи). Активно процес Г. відбувається при вивітрюванні польового шпату. Так, калієвий польовий шпат (ортоклаз) розкладається на глинистий мінерал каолініт, а також на розчинний оксид калію та діоксид силіцію (кремнію), які переходять в розчин. В результаті утворюється глинистий мінерал каолініт: 2KAlSi3O8 (ортоклаз) +2H2O (вода) →Al2Si2O5(OH)4 (каолініт) +K2O (оксид калію) + 4SiO2 (розчинний діоксид силіцію).