ГІДРОГЕОЛОГІЯ

[від гр. hydor – вода, geo – Земля, logos – вчення] – наука про підземні води: їх походження, умови залягання, закони руху, режим, фізичні та хімічні властивості, взаємозв’язок з поверхневими водами, господарче значення. В межах Г. виділяють загальну Г., динамічну Г., гідрогеодинаміку, гідрогеохімію, регіональну Г. та ін. В Україні гідрогеологічні дослідження проводять в Інституті геологічних наук НАН України, на відповідних кафедрах геологічних факультетів університетів, гідрогеологічних експедиціях державної геологічної служби та ін.