ГІДРОГЕОЛОГІЧНІ КАРТИ

[від гр. hydor – вода, geo – Земля, logos – вчення] – різновид геологічних карт, які відображають розподіл підземних вод у товщах порід, їх динаміку, запаси, хімічний склад та ін. На Г.К. виділяють водоносні горизонти і комплекси, водоносні зони екзогенної й ендогенної тріщинуватості порід, безводні товщі, регіональні і місцеві водоотриви. Відповідними умовними позначками відображують положення в просторі водоносних і водотривких товщ і зон, їх потужність, склад і фільтраційні властивості порід, рівні (напори), загальну мінералізацію, хімічний склад і температуру підземних вод та ін. Г.К. мають важливе значення і широко використовуються при плануванні водозабезпечення (особливо питного) населених пунктів, прогнозах екзогенних геологічних процесів (зсуви, карст, просадки та ін.), геоботанічних прогнозах тощо.
Рис. 1. Карта водних ресурсів заходу США