ГІДРОГЕОЛОГІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ

[від гр. hydor – вода, geo – Земля, logos – вчення + фр. rayon, від лат. radius – промінь] – розподіл території на гідрогеологічні райони, що розрізняються за умовами формування, залягання, поширення, а також за характером використання підземних вод. Поділ на таксономічні одиниці здійснюється за геолого-структурними принципами. Виділяються Г.Р. загальне і спеціальне. Серед одиниць Г.Р. виділяють: гідрогеологічні області, гідрогеологічні басейни, артезіанські басейни, гідрогеологічні провінції, гідрогеологічні масиви та ін.