ГІДРОГЕОЛОГІЧНЕ ЗНІМАННЯ

[від гр. hydor – вода, geo – Земля, logos – вчення] – різновид геологічних знімань, комплекс польових площадних досліджень, що проводиться для вивчення і картування підземних вод. Під час Г.З. визначають: водоносність товщ порід, їх фільтраційні властивості, поширення і умови залягання водоносних горизонтів і комплексів, умови їх живлення і розвантаження, хімічний склад, динаміку, запаси підземних вод, умови їх використання та охорони. За детальністю Г.З. поділяються на три категорії: дрібномасштабне (М 1:1000000 - 1:500000), середньомасштабне (М 1:200000 - 1:100000) і великомасштабне (М 1:50000 і більше). В Україні Г.З. проводять гідрогеологічні експедиції державної геологічної служби.