ГІДРОГЕОЛОГІЧНА ЗЙОМКА

[від гр. hydor – вода, geo – Земля, logos – вчення] – див. гідрогеологічне знімання.