ГІДРАТИ

[від гр. hydor – вода] – речовини, які вміщують зв’язані молекули води, що можуть входити в їх структуру. Наприклад: CaSO• 2H2O – гіпс, Na2SO• 10H2O – мірабіліт. Стійкі Г. виділяються з розчинів у формі кристалогідратів. Останні характерні для природних горючих газів.