ГЕТЕРОГЕННИЙ

[від гр. geteros – інший, різний, genesis – походження] – неоднорідний, утворений (складений) з різних за складом частин. В геології термін активно використовується для характеристики природних фізико-хімічних систем, що складаються з різноманітних компонентів. До Г. систем належать магматичні флюїди, седиментаційні басейни тощо. Протилежне – гомогенний.