ГЕТЕРО…

[від гр. geteros – інший, різний] – перша частина складних слів, що означає різний, відмінний, різного походження, складу та ін. Приклади: гетеровалентний ізоморфізм, гетеротипні кристали, гетерогенна акреція. Протилежне – гомо
Див.: