ГЕОХРОНОЛОГІЯ ВІДНОСНА

[від гр. geo – Земля, chronos – час, logos – вчення] – розділ геохронології, який встановлює відносну давність осадових порід за вміщеними в них залишками організмів (палеонтологічний метод) та послідовністю залягання шарів в земній корі (стратиграфічний метод).