ГЕОХРОНОЛОГІЯ АБСОЛЮТНА

[від гр. geo – Земля, chronos – час, logos – вчення + лат. absolutus] – розділ геохронології, який охоплює питання визначення геологічного віку. Має можливість визначити, коли відбулись ті чи інші геологічні події в астрономічних (абсолютних) одиницях, переважно в млн або тис. років. В якості своєрідного геологічного хронометра абсолютна геохронологія використовує переважно процес радіоактивного розпаду, швидкість якого не залежить від зовнішнього впливу. Основними радіометричними методами вивчення абсолютного віку мінералів та порід є уран-свинцевий, калій-аргоновий та вуглецевий. Завдяки їм розроблена шкала абсолютної геохронології, встановлена тривалість геологічних ер, періодів, епох тощо. При сучасних геохронологічних дослідження для визначення абсолютного віку використовуються також люмінісцентні методи, метод електронно-парамагнітного резонансу, у палеонтології - дендрохронологічний метод та метод молекулярного годинника. Батьком сучасної абсолютної геохронології вважають видатного англійського геолога Артура Холмса (1890-1965).