ГЕОХРОНОЛОГІЯ

[від гр. geo – Земля, chronos – час, logos – вчення] – геологічне літочислення, вчення про хронологічну послідовність формування та вік гірських порід, які складають земну кору. Засновником сучасної геохронології вважають видатного англійського геолога Артура Холмса (Holmes,1890-1965). Разом з амер. геологом Чарлзом Шухертом (Schuchert) він уперше запропонував геохронологічну шкалу в абсолютному літочисленні. Розрізняють геохронологію відносну і геохронологію абсолютну.
Рис. 1. Холмс, Артур - видатний британський геолог, засновник геохронології. Фото 1912 р.