ГЕОХРОНОЛОГІЧНА ШКАЛА

[від гр. geo – Земля, chronos – час, logos – вчення + лат. scala – сходи, драбина] – див. шкала геохронологічна.