ГЕОХІМІЧНІ КАРТИ

Розділ: 
[від гр. geo – Земля, chimia – хімія] – різновид геологічних карт, які відображають закономірності просторового розподілу хімічних елементів у товщах гірських порід.