ГЕОХІМІЧНА ПРОВІНЦІЯ

[від гр. geo – Земля, chimia – хімія + лат. pro – від імені, vincia – брати управління] – велика геохімічно однорідна область з певною асоціацією хімічних елементів, яка близька за розмірами до металогенічних, петрографічних, гідрогеологічних та ін. провінцій. Межі Г.П. часто встановлюються на основі тектонічних, петрографічних, металогенічних та ін. критеріїв. Рідше Г.П. виділяються лише за даними геохімічних досліджень. Особливістю Г.П. є підвищена концентрація в їх межах певних „типоморфних” хімічних елементів. Це є наслідком своєрідної геологічної історії, кліматичних умов тощо. Г.П. часто співпадають з біогеохімічними провінціями, для яких характерний надлишок або дефіцит певних елементів, що зумовлює розвиток деяких захворювань людей, тварин, рослин. Наприклад, в межах провінцій з надлишком у ґрунтах і водах флуору (фтору) розвивається хвороба флюороз, бору – шлунково-кишкові хвороби, молібдену – подагра, кумруму (міді) – недокрів’я та ін. Вивчення і картування Г.П. необхідне для пошуків корисних копалин, вирішення геоекологічних проблем, боротьби з ендемічними захворюваннями та ін.