ГЕОХІМІЧНІ КЛАСИФІКАЦІЇ ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Розділ: 
[від гр. geo – Земля, chimia – хімія] – різні способи систематизації хімічних елементів за їх розповсюдженням у природі. Таких класифікацій декілька. 1. За розповсюдженням в неживій природі виділяють петрогенні (всього 12 елементів складають на 99% земну кору -  O, Si, Ti, Al, Mg, Fe, Ca, K, Mn, P, Na, C) та рідкісні або розсіяні елементи (всі інші).  2. Класифікація Гольдшмідта, яка базується на припущенні утворення Землі в результаті розділення первинно однорідної речовини, аналогічної метеоритам на чотири частини: метал, сірчистий розплав, силікатна частина, атмосфера і океан. Відповідно, всі хімічні елементи розділяються на сидерофільні, халькофільні, літофільні та атмофільні. Критерій - коефіцієнт розподілу елемента між чотирьма фазами. Запропонована на початку XX ст. відомим норвезьким геохіміком В.М. Гольдшмідтом. 3. За розповсюдженням у складі організмів виділяють макроелементи (вміст понад 0,001% - О, Н, С, N, P, K, Ca, S, Mg, Na, Cl, Fe та ін.)  і мікроелементи (вміст малий, але вони приймають участь у біохімічних процесах організмів - Al, Zn, Co, I, Se, Cu, Mo, Dr, F та ін.).