ГЕОТЕРМІЧНИЙ СТУПІНЬ

Розділ: 
[від гр. geo – Земля, therme – теплота, жар] – інтервал глибин Землі в метрах, в якому температура збільшується на 10С. В межах поверхневої зони земної кори (нижче зони стабільних температур) середнє значення Г.С. становить 33 м. Є величиною, оберненою до геотермічного градієнта.