ГЕОСИСТЕМА

[від лат. geo – Земля, гр. systema – складена з частин, з’єднання] – цілісний природний об’єкт, складений із взаємозв’язаних компонентів, що підпорядковуються закономірностям, які діють в межах земних оболонок або Землі в цілому. В науковому просторі України термін "геосистема" використовується з 30-х рр. XX ст. Від 1963 року ним позначають різнорангові географічні системи (В.Б. Сочава). Пізніше терміну було надано значення будь-яких таксономічно визначених геолого-географічних систем (І.В. Круть, С.В. Мейєн та ін.). Серед українських геологів цю ідею активно підтримують професори О.М. Адаменко, Г.І. Рудько та ін.