ГЕОЛОГІЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН

[від гр. geo – Земля, logos – вчення] – розділ геології, який вивчає умови формування та закономірності розповсюдження в земній корі родовищ корисних копалин. Основна задача – створення наукової основи прогнозу розповсюдження та пошуків корисних копалин для забезпечення людства мінеральною сировиною. Г.К.К. складається з двох гілок: речовинної (вивчає склад корисних копалин) і просторової (встановлює закономірності розміщення родовищ корисних копалин).