ГЕОЛОГІЯ ІСТОРИЧНА

[від гр. geo – Земля, logos – вчення] – розділ геології, наука про історію та закономірності розвитку Землі. Г.І. є комплексною наукою, яка включає чотири основні елементи: геохронологію, стратиграфію, палеогеографію і палеотектоніку. Також Г.І. активно використовує методи і результати палеонтології - науки про історію розвитку біоти. Серед її основних задач виділяють: визначення послідовності утворення гірських порід в часі; відтворення фізико-географічних умов формування осадових гірських порід; вивчення історії тектонічних рухів і розвитку тектонічних структур тощо.