ГЕОЛОГІЯ ДИНАМІЧНА

[від гр. geo – Земля, logos – вчення + dynamis – сила] – розділ геології, система наук, яка вивчає процеси, що відбуваються на поверхні літосфери (екзогенні) і в надрах Землі (ендогенні). В межах Г.Д. виділяють геотектоніку (структурна геологія, тектонофізика, регіональна геотектоніка), вулканологію, сейсмологію.