ГЕОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ

[від гр. geo – Земля, logos – вчення] – процеси, які змінюють склад, структуру, рельєф та глибинну будову Землі. Поділяються на екзогенні (поверхневі) та ендогенні (внутрішні). Геологічні утворення (тіла) можуть виникати в результаті взаємодії Г.П. (напр., форми рельєфу), або за умови переваги однієї з груп Г.П. (напр., інтрузивні тіла, кора вивітрювання). Вивченням Г.П. займається динамічна геологія.