ГЕОЛОГІЧНІ ЗАПАСИ

[від гр. geo – Земля, logos – вчення] – див. запаси корисних копалин.