ГЕОЛОГІЧНЕ РОЗВІДУВАННЯ

[від гр. geo – Земля, logos – вчення] – див. розвідування родовищ корисних копалин.