ГЕОЛОГІЧНА РОЗВІДКА

[від гр. geo – Земля, logos – вчення] – див. геологічне розвідування.