ГЕОКРІОЛОГІЯ

[від гр. geo – Земля, krios – лід, logos – вчення, наука] – наука (розділ геології і кріології), яка вивчає кріолітозону - верхній шар земної кори з від'ємними температурами порід і грунтів та наявністю підземних льодів. Синонім - мерзлотознавство.