ГЕОЕКОЛОГІЯ

[від гр. geo – Земля, oikos – дім, logos – вчення, наука] – 1. Синонім геологічної екології – наукова дисципліна, яка вивчає закони взаємодії літосфери і біосфери із врахуванням діяльності людини, в тому числі роль геологічних процесів у функціонуванні екосистем. 2. Синонім ландшафтної екології (географічної екології) – науковий напрямок, який вивчає екологічні відносини та взаємодію складових частин природного комплексу, а також вплив суспільства на природну складову ландшафтів шляхом аналізу балансів речовини і енергії. 3. Міждисциплінарний науковий напрямок (географія, геологія, біологія, екологія, геохімія), який об’єднує дослідження складу, будови, властивостей, процесів, фізичних і хімічних полів геосфер Землі як середовища проживання людини та інших організмів. Основна задача Г. – вивчення зміни систем життєзабезпечення геосферних оболонок під впливом природних і антропогенних факторів, а також охорона, раціональне використання та контроль природного середовища з метою його збереження для нинішнього і майбутнього поколінь.