ГЕНЕТИЧНИЙ

[від гр. genesis – походження] – той, що вказує на походження, розвиток.

Див.: