ГЕНЕЗИС

[від гр. genesis – походження] – походження будь-яких геологічних утворень: гірських порід, мінералів, родовищ корисних копалин та ін., що виникли у визначених умовах під впливом геологічних процесів. Визначення Г. має важливе значення для розуміння природи геологічних об’єктів. Синонім – генеза.