ГАЛЬМІРОЛІЗ

[від гр. halmiros – солоний, lysis – розчинення, розпад] – сукупність механічного, хімічного і біохімічного руйнування (вивітрювання) мінералів і гірських порід на поверхні дна водойм. Відбувається за умови пониженої концентрації кисню і вуглекислого газу і тому має незначну швидкість. В результаті утворюються глинисті мінерали, цеоліти, карбонати, гідроксиди Fe і Mn, вторинний гіпс та ін. Найбільшого розвитку Г. набуває в умовах незначних швидкостей осадконакопичення. Синонім – вивітрювання підводне.