ГАЛЕЧНИК

Розділ: 
Пухка крупноуламкова осадова порода, яка складається із гальки з домішками гравію, піску іноді глинистого матеріалу. Залежно від переважаючих розмірів гальки виділяють галечник крупний (50-100 мм), середній (25-50 мм) і дрібний (10-25 мм). За походженням галечник поділяють на русловий (алювіальний), пролювіальний, прибережний. Характерна для заплав стрімких гірських річок. Використовується в якості заповнювача бетонів та оздоблювального каміння. Зцементований галечник називається конгломератом.
Рис. 1.. Галечник, складений галькою кварцита. Узбережжя Англії
Рис. 2. Галечник на пляжі. Узбережжя Шотландії