ГАЗОКОНДЕНСАТНИЙ ПОКЛАД

[фр. gas від гр. chaos – хаос + лат. condensatum – згущення] – скупчення пароподібних бензино-гасових вуглеводнів у надрах, які при ізотермічному зниженні пластового тиску випадають у вигляді газового конденсату. Можуть знаходитись в будь-яких пастках і колекторах. Вміст конденсату в Г.П. – від 5-10 г/м3 до 500-1000 г/м3. Утворення Г.П. відбувається під впливом процесів зворотного випаровування і зворотної конденсації, які пов’язані із здатністю рідких вуглеводнів розчинятися у стиснених газах і конденсуватися при зниженні тиску. Сукупність Г.П. формує газоконденсатне родовище.