ГАЗОГІДРАТНЕ РОДОВИЩЕ

[фр. gas від гр. chaos – хаос + гр. hydor – вода] – сукупність покладів вуглеводневих газів, які перебувають у гідратному (твердому кристалічному) стані. Розробка покладів відбувається шляхом переведення газогідратів у гази спеціальними методами (див. газогідратні поклади). В акваторії Світового океану, особливо в прибережній смузі арктичних морів, де Г.Р. розміщені над газовими покладами, їх розробка має ряд особливостей, що пов’язано з малими глибинами залягання пластів, значними площами розповсюдження, змінами ступеня переохолодження покладу тощо. Г.Р. відкриті в США (на Алясці), в Росії (понад 30), в Канаді (близько 10), глибинних зонах морів тощо.