ГАЗИ ПРИРОДНІ

[фр. gas від гр. chaos – хаос] – гази, які утворюються в результаті природних процесів. Являють собою сукупність газових компонентів, що зустрічаються в природі в різних станах: вільному (гази атмосфери, гази в порах порід), розчиненому (у воді поверхневих водойм, підземних водах, нафті), сорбованому (мінералами і породами) і твердому (у вигляді кристалогідратів). За хімічним складом розповсюджені наступні групи Г.П.: вуглеводневі (горючі), вуглекислі, азотні, сірководневі та змішані. За походженням розрізняють Г.П.: вулканічні, біохімічні, катагенетичні, метаморфічні, радіогенні, атмосферні, космічні. За умовами (середовищем) знаходження в природі Землі: атмосферні, літосферні, гідросферні, біосферні. В свою чергу серед літосферних виділяють гази приповерхневі, осадових порід, магматичних порід, метаморфічних порід, вулканічні та ін. Кількість Г.П. в геосферах Землі збільшується з глибиною. Використовуються Г.П. переважно як енергоносії (вуглеводневі), а також для вилучення гелію, сірки, ртуті та ін. цінних компонентів. Див. також гази вуглеводневі, гази літосферні, гази радіогенні.