ГАЗИ ЛІТОСФЕРНІ

[фр. gas від гр. chaos – хаос] – сукупність газів, які зустрічаються в літосфері у вигляді газових покладів і течій у пористих і тріщинуватих породах, у розчиненому стані (в підземних водах і нафтах), у сорбованому (породами) стані та твердому стані (газогідрати). Г.Л. переважно горючі (вуглеводневі). В межах літосфери вони утворюють великі скупчення і є об’єктами промислового видобування. Газові компоненти представлені як окремими атомами, так і складними хімічними сполуками. Класифікують Г.Л. за умовами знаходження в природі: гази приповерхневі (ґрунтові і підґрунтові, болотні, торфові), гази осадових порід (нафти, вугілля, горючих сланців), гази магматичних порід, вулканічні гази та ін. Кількість Г.Л. збільшуються з глибиною. Загальна маса газів в осадовому шарі земної кори – 0,214·1015 т, в гранітному і базальтовому шарі – 7,8·1015 т, у верхній мантії – 435·1015 т. Активно використовуються як енергетична сировина, а також для вилучення гелію, сірки, ртуті та інших цінних речовин (елементів).