ГАЗИ ПРИРОДНІ ГОРЮЧІ

[фр. gas від гр. chaos – хаос] – гази у складі земної кори (літосфери), які здатні горіти. Це суміш газоподібних сполук і елементів, що складена вуглеводнями парафінового ряду від СН4 до С5Н12, а також СО2, N2, H2, CO, SO2 і рідкісних газів — аргону, ксенону, неону, криптону, гелію. Переважна більшість горючих літосферних газів належить до групи вуглеводневих, тому їх часто ототожнюють. Горіння природного газу можна уявити на прикладі хімічної реакції між метаном і оксигеном:
CH4[газ] + 2 O2[газ] -> CO2[газ] + 2 H2O[рідина] + 891 kДж
У результаті утворюється вуглекислий газ, вода і віділяється значна кількість енергії. Завдяки енергетичній цінності гази природні горючі активно вилучаються з літосфери і використовуються в якості енергоносія.