ГАЗ

[фр. gas від гр. chaos – хаос] – в геології переважно складова гірських порід, що заповнює увесь наданий їй об’єм у порах і тріщинах. У значних об’ємах може знаходитись над нафтою в нафтовому пласті або над водою в товщі порід. Може виділятися із вугільних пластів у шахтні виробки і створювати небезпеку вибуху. Також Г. може виділятися в атмосферу в результаті так званого „газового дихання Землі” (за В.І. Вернадським), під час вивержень вулканів, або переходити у зв’язаний (сорбований) стан. У межах літосфери Г. класифікують переважно за хімічним складом, виділяючи вуглеводневі, вуглекислотні, азотні, сірководневі, гелієві, радонові та ін. Вуглеводневі Г. активно використовуютьcя в якості важливої енергетичної сировини.