В’ЯЗКІСТЬ

1. Властивість рідин і газів чинити опір взаємному переміщенню сусідніх шарів (внутрішнє тертя). Характеризується коефіцієнтами пропорційності μ  (Па·с) між опором зсуву τ (н/м2) і градієнтом швидкості руху шарів D (с-1). Враховується в процесах видобування нафти, збагачення корисних копалин тощо. Вимірювання В. проводять приладами віскозиметрами. 2. Властивість твердого тіла – гірської породи незворотно поглинати енергію в процесі деформування. Зумовлена пластичною деформацією і напруженістю гірської породи. При пластичній деформації В. характеризується відношенням величини напруг, що виникають у деформованому зсувом шарі до швидкості деформації. При руйнуванні порід В. оцінюється як робота деформування породи, віднесена до одиниці площі зразка. Для твердих тіл і рідин В. обернено пропорційна коефіцієнту самодифузії. В. враховується при прогнозах зсувних деформацій глинистих товщ на схилах.