ВУГІЛЬНИЙ БАСЕЙН

Велика за розміром і масштабом прояву площа неперервного або острівного поширення вугленосних формацій, утворення яких є наслідком геологічного розвитку єдиної тектонічної структури протягом певного періоду історії. Входить до складу вугленосної провінції і вузла вуглеутворення. Межі В.Б. визначаються сучасним ерозійним зрізом вугленосних відкладів або великими розломами. Поділяються: за віком вуглеутворення (на періоди або епохи); за умовами торфо- і вуглеутворення (паралічні і лімнічні); за природними типами вугілля (буровугільні і кам’яновугільні); за положенням вугленосних формацій відносно поверхні (відкриті і закриті). Територія В.Б. поділяється на геологічно-промислові райони, у межах яких виділяють вугільні родовища. В Україні найбільшим є Донецький В.Б. (97,6% запасів вугілля).