ВУГІЛЬНЕ РОДОВИЩЕ

Просторово виокремлена площа поширення вугленосної формації, що містить вугільні пласти, розробка яких економічно доцільна.

Рис. 1. Розробка Назарівського буровугільного родовища у Кансько-Ачинському басейні