ВОЛОГОЄМНІСТЬ

Властивість гірської породи (грунту) поглинати і утримувати визначену кількість води. Оцінюється за відносним ваговим або об’ємним вмістом (у %) вологи методом зважування зразків породи, які спочатку насичуються водою, а потім висушуються до постійної ваги. За характером розподілу води в породах розрізняють В. гігроскопічну, молекулярну, капілярну і повну. За В. породи поділяються на: 1) вологоємні – глини, торф та ін.; 2) слабовологоємні – піски дрібнозернисті, мергелі, крейда та ін.; 3) невологоємні – піски крупнозернисті, галечники, гравій та ін.