ВОЛОГІСТЬ ГІРСЬКОЇ ПОРОДИ

Міра насиченості водою породи у природних умовах. Розрізняють такі види В.Г.П.: вагову (відношення маси води, що міститься у зразку до його маси після висушування); об’ємну (відношення об’єму води в зразку до об’єму зразка); приведену (відношення об’єму води в зразку до об’єму її скелета); відносну (відношення об’єму води в зразку до об’єму пор у ньому). В лабораторних умовах визначається переважно ваговим методом (висушування породи при 105-1100С і зважування). Найбільшу здатність до насичення водою мають торф, буре вугілля, глина, лес. Зміна вологості зумовлює зміни властивостей гірських порід. Найбільш чутливими до змін вологості є глинисті породи.