ВОДОНОСНИЙ КОМПЛЕКС

Регіонально розповсюджена водоносна товща порід певного віку з подібними гідрохімічними або гідродинамічними умовами, яка є сукупністю (системою) суміжних водоносних горизонтів.