ВОДНЕВИЙ ПОКАЗНИК (PH)

Розділ: 
Величина, яка характеризує активну реакцію геологічного середовища через концентрацію (активність) іонів гідрогену (водню) в породних розчинах. Чисельно дорівнює від’ємному десятинному логарифму концентрації (активності) іонів гідрогену (водню) [H+], яка виражена в молях на літр (моль/л): pH= - lg [H+]. Нейтральні водні розчини мають pH близько 7, кислі < 7, лужні > 7. Є важливою характеристикою геологічного середовища.